- reset +
Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)French (Fr)Danish(DK)Polish (Poland)


Fralæggelse af ansvaret

1. Indholdet i onlinetilbuddet
Herbert Grote Verpackungstechnik påtager sig intet ansvar for, at de oplysninger, der gengives på dette websted, er aktuelle, korrekte, fuldstændige eller af den fornødne kvalitet. Det er principielt udelukket, at der kan rejses erstatningskrav mod Herbert Grote Verpackungstechnik, hverken på grund af materielle eller ikke-materielle tab, som er forårsaget af udnyttelsen af forkerte og ufuldstændige oplysninger, medmindre det kan dokumenteres, at Herbert Grote Verpackungstechnik har handlet forsætligt eller groft uansvarligt. Alle tilbud på webstedet er uden ansvar og uforpligtende. Herbert Grote Verpackungstechnik forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller alle de tilbudte produkter uden specielt varsel eller at indstille offentliggørelsen for en tid eller endegyldigt.

2. Henvisninger og links
Med hensyn til direkte eller indirekte henvisninger til fremmede internetsider ("links"), som Herbert Grote Verpackungstechnik ikke er ansvarlig for, overtages kun et ansvar i tilfælde af, at Herbert Grote Verpackungstechnik er vidende om indholdet, og det er teknisk muligt og rimeligt at forlange, at Herbert Grote Verpackungstechnik kan forhindre det ulovlige indhold.

Herbert Grote Verpackungstechnik erklærer udtrykkeligt, at de websteder, linkene henviser til, på det tidspunkt, linkene blev oprettet, var fri for illegalt indhold. Herbert Grote Verpackungstechnik har ingen som helst indflydelse på den nuværende og fremtidige udformning af indholdet på de sider, linkene henviser til. Derfor tager Herbert Grote Verpackungstechnik udtrykkeligt afstand fra alt indhold i alle linkede/sammenknyttede websider, som er ændret efter etableringen af linket. Denne fastlægning gælder for alle de links og henvisninger, der er etableret inden for Herbert Grote Verpackungstechniks eget internettilbud, og for for fremmede meddelelser i de gæstebøger, diskussionsforummer og mailinglister, Herbert Grote Verpackungstechnik har etableret. Ansvaret for illegalt, fejlbehæftet eller ufuldstændigt indhold og især for skader, som opstår på grund af anvendelsen eller den undladte anvendelse af den slags tilbudte informationer, tilfalder alene udbyderen af det websted, der henvises til, og ikke Herbert Grote Verpackungstechnik, som kun henviser til den pågældende offentliggørelse ved hjælp af links.

3. Ophavs- og mærkeret
Herbert Grote Verpackungstechnik gør sig umage for at respektere ophavsretten til de benyttede tegninger, lydoptagelser, videosekvenser og tekster i alle publikationer, for at benytte tegninger, lydoptagelser, videosekvenser og tekster, som firmaet selv producerer, og for at gøre brug af licensfrie tegninger, lydoptagelser, videosekvenser og tekster.

Alle de mærker og varemærker, der er nævnt i internettilbuddet og eventuelt er beskyttet af tredjeparter, er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den på det pågældende tidspunkt gældende varemærkeret og besiddelsesrettighederne tilhørende de respektive registrerede ejere. Alene på grundlag af, at de blot nævnes, kan det ikke konkluderes, at varemærket ikke er beskyttet af tredjepersoners rettigheder.

Ophavsretten til offentligjorte genstande, som ophavsmanden selv har fremstillet, forbliver alene hos ophavsmanden til webstedet. Reproduktion eller anvendelse af den slags tegninger, lydoptagelser, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er kun tilladt med Herbert Grote Verpackungstechniks udtrykkelige tilladelse.

Herbert Grote Verpackungstechnik forbeholder sig retten til kun at gemme e-mail adresser fra internetbrugere, der har sendt meddelelser til dette websted, til brug i forbindelse med egne reklameaktiviteter og forpligter sig til ikke at give dem videre til tredjepersoner.

4. Den juridiske gyldighed af denne fralæggelse af ansvaret
Denne fralæggelse af ansvaret skal opfattes som en del af det internettilbud, hvorfra der er henvist til denne side. Hvis dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke mere eller ikke fuldstændigt stemmer overens med den gældende retsorden, forbliver gyldigheden af de øvrige dele af dokumentet uberørt heraf.
 

Diese Seite verwendet sowohl Cookies als auch Google-Maps. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden. MEHR INFORMATIONEN 
This Website uses cookies and Google Maps. I agree with it. MORE INFORMATION.