- reset +
Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)French (Fr)Danish(DK)Polish (Poland)


Wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, zupełność lub jakość udzielonych informacji. Roszczenia odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód rodzaju materialnego lub ideowego, które spowodowane zostały poprzez korzystanie lub niekorzystanie z oferowanych informacji wzgl. poprzez używanie błędnych lub niepełnych informacji, są z zasady wykluczone, na ile ze strony autora nie istnieje udowodnione zamierzone lub popełnione z ciężkiego niedbalstwa zawinienie. Autor zastrzega sobie dobitnie, że może bez szczególnego uprzedzenia zmienić części stron lub całą ofertę, uzupełnić je, skasować lub zakończyć publikację czasowo lub ostatecznie.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych ("Linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej weszłoby w życie wyłącznie w tym przypadku, w którym autor ma wiedzę o tych treściach i jest mu możliwe technicznie i można od niego wymagać, aby w przypadku bezprawnych treści udaremnił użytkowanie.

Autor oświadcza dlatego dobitnie, że w chwili wprowadzania linków odpowiednio polinkowane strony były wolne od nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe ukształtowanie i na treści polinkowanych/sprzęgniętych stron. Dlatego dystansuje się on dobitnie od wszystkich treści wszystkich polinkowanych/sprzęgniętych stron, które zostały zmienione po wprowadzeniu linka. To stwierdzenie obowiązuje wobec wszystkich linków i odnośników wprowadzonych wewnątrz własnej oferty internetowej jak i zapisy obce w założonych przez autora księgach pamiątkowych, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści a szczególnie za szkody, które spowodowane zostały poprzez korzystanie lub niekorzystanie z tak oferowanych informacji, odpowiada cywilnie wyłącznie oferent takiej strony, na którą wskazano, nie ten, kto tylko wskazuje poprzez linki na każdorazową publikację.

3. Prawo autorskie i oznakowania
Autor stara się we wszsystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich użytych grafik, dokumntów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używać sporządzonych przez siebie grafik, dokumntów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub korzystać z wolnych od licencji grafik, dokumntów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie podane wewnątrz oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki markowe i towarowe podlegają bez ograniczenia przepisom każdorazowo obowiązującego prawa znakowania i prawom własności każdorazowo zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie tylko podania nie należy wnioskować, że znaki markowe nie są chronione przez prawa trzecie!

Copyright do opublikowanych, przez samego autora sporządzonych objektów pozostaje u autora stron. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumntów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez dobitnej zgody autora.

Zastrzegamy sobie zapamiętanie Waszego adresu E-Maila wyłącznie do NASZYCH celów reklamowych i nie będziemy go dalej podawać osobom trzecim.

4. Skuteczność prawna tego wykluczenia odpowiedzialności cywilnej
To wykluczenie odpowiedzialności cywilnej należy uważać za część oferty internetowej z której wskazano na tą stronę. Na ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu miałyby nie, już nie lub nie całkowicie odpowiadać obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części dokumentu nie są tym dotknięte w ich treści i ważności.
 

Diese Seite verwendet sowohl Cookies als auch Google-Maps. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden. MEHR INFORMATIONEN 
This Website uses cookies and Google Maps. I agree with it. MORE INFORMATION.